Skip to main content
Juridische informatie
Deze website is bedoeld als introductie van de activiteiten van Interton. Lees onderstaande tekst goed door voordat u verder gaat op deze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met de voorwaarden die hier vermeld zijn. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, gebruik deze site dan niet.

Over privacy

 

Conformiteitsverklaringen

 
 
 
 
 

Disclaimer handelsmerk

De namen, handelsmerken, servicemerken, logo's en pictogrammen van Interton op deze website mogen op geen enkele wijze gebruikt worden door gebruikers van deze website zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GN Hearing.

Disclaimer website

Deze site kan educatieve informatie bevatten met betrekking tot bepaalde ziekten, fysieke aandoeningen en hun behandeling. Dergelijke informatie zou niet en mag niet worden gebruikt als vervanging voor een medische diagnose of behandeling. U moet het advies inwinnen van uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener voordat u met een behandeling begint of als u vragen hebt over uw gezondheid, lichamelijke conditie of medische omstandigheden. Interton houdt zich niet bezig met het aanbieden of uitvoeren van medisch, verpleegkundig of gezondheidszorgadvies of -diensten. INTERTON GARANDEERT NIET DE VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, TIJDIGHEID, NUTTIGHEID OF NAUWKEURIGHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE OP DEZE SITE WORDT GELEVERD. Het is uw verantwoordelijkheid om alle informatie te verifiëren voordat u erop vertrouwt.

Interton bekijkt de inhoud van koppelingen naar de site interton.com niet en kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor dergelijke inhoud. U wordt geadviseerd discretie en uw gezonde verstand te gebruiken als u www.interton.com en andere sites die daaraan gekoppeld zijn bezoekt. Het internet bevat materiaal dat mogelijk ongeschikt of seksueel expliciet is, mogelijk aanstootgevend voor u is of onjuiste informatie bevat die in strijd is met de wetgeving inzake auteursrecht, smaad of laster.

Als u goederen of diensten van derden of websites koopt, is Interton geen partij bij die transactie en heeft geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot die transactie. NIETS IN DEZE SITE MOET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VORM VAN ENIGE PRODUCTGARANTIE OF ALS HET UITBREIDEN OF ANDERSZINS WIJZIGEN VAN ENIGE PRODUCTGARANTIE. VRAAG UW HOORSPECIALIST OM MEER INFORMATIE OVER DE BEPERKTE PRODUCTGARANTIE VAN INTERTON.

Interton kan niet waarborgen of garanderen dat gedownloade bestanden van deze site of van enige gekoppelde site vrij zijn van fouten, virussen of andere destructieve eigenschappen. U stemt ermee in om alle risico's te nemen bij het downloaden van bestanden of bij het ophalen van informatie van www.interton.com of enige gerelateerde of daaraan gekoppelde sites. U erkent dat u op de hoogte bent gebracht dat u alle noodzakelijke stappen dient te nemen om uw computer en bestanden te beschermen tegen wissen, vernietiging, corruptie of andere storingen.

Mobiele apps

Als u de app downloadt en de app gebruikt, kan GN Hearing apparaatspecifieke informatie verzamelen, zoals het unieke apparaat-ID van uw mobiele apparaat, het soort mobiele apparaat dat u gebruikt, het IP-adres van uw mobiele apparaat, Bluetooth-naam, Bluetooth Mac-adres en uw mobiele besturingssysteem. 

Apps voor gebruik met draadloze hoortoestellen:

In het algemeen verzamelt GN Hearing samengevoegde, niet-persoonlijk identificeerbare gegevens van alle actieve app-gebruikers door te analyseren hoe de functies in de applicatie in het algemeen worden gebruikt. Dit kan informatie zijn over hoe intensief een functie gebruikt wordt en wanneer de functie over het algemeen geactiveerd wordt. We kunnen bijvoorbeeld ook zien of de volumebalk gebruikt wordt door een meerderheid van de gebruikers, maar we traceren uw individuele gebruik van de volumebalk niet. In een aantal van onze apps ontvangt u firmware updates, fijnafstellingsdiensten op afstand en klantenservice, om zo optimaal van uw hoortoestel gebruik te kunnen maken. Als dit het geval is, vragen we u hiermee akkoord te gaan tijdens installatie van de app. Gebruik van de app is optioneel en biedt een extra voordeel en de flexibiliteit firmware updates enz. te ontvangen. Dit betekent echter wel dat een aantal persoonsgegevens verwerkt moeten worden op de manier als hieronder beschreven. Door deze app te gebruiken geeft u ons toestemming tot het gebruiken en verwerken van bepaalde informatie over u en uw gebruik van de app: Het serienummer, het hardware-identificatienummer en de softwareversie, instellingen van de hoortoestellen, de gebruiksduur, de apparaattype-informatie en technische loginformatie en de locatie (waar u de GPS-diensten geaccepteerd heeft). Voor het ontvangen van fijnafstellingsdiensten op afstand moet u contact opnemen met uw hoorspecialist en een toestemmingsformulier tekenen. We verwijzen u naar de privacyverklaring die u heeft ontvangen toen u instemde met de fijnafstellingsdiensten op afstand. Als u uw toestemming intrekt, kunt u geen firmware updates voor uw hoortoestellen ontvangen via de app. Als u uw toestemming intrekt voor het ontvangen van fijnafstellingsdiensten op afstand, kunt u   geen gebruik maken van deze dienst. Als u de locatie- en gps-functie gebruikt, kunt u deze op ieder moment uitschakelen op uw mobiele telefoon om de verzameling en verwerking van deze informatie te voorkomen.

Apps voor gebruik zonder hoortoestellen:

Met een aantal van onze apps kunt u zich inschrijven voor functionaliteit, bijvoorbeeld om uw eigen oplossing samen te stellen voor het beheren van tinnitus. In dit opzicht worden geen persoonsgegevens buiten de gegevens die vermeld zijn in deze paragraaf I (apparaatspecifieke informatie) verwerkt. Betaling voor abonnementsbeheerapps wordt geregeld via de Apple Appstore en uw iTunes-account of via uw Google Play Store-account. GN Hearing heeft geen toegang tot uw betaalgegevens. We verwijzen u naar het persoonsgegevensbeleid van de betaaldienstleveranciers.