Skip to main content
Welkom bij onze gratis online gehoortest

De Interton online gehoortest is een snelle manier om te peilen hoe goed uw gehoor is. In slechts 3 minuten wordt getest of u bepaalde woorden en getallen in een rumoerige omgeving kunt verstaan.

Doe de test in een rustige omgeving en maak hem zonder onderbrekingen af. U kunt de gehoortest maken via de speakers van uw computer of met een hoofdtelefoon.

Over gehoorverlies en onze 
online gehoortest

Wereldwijd heeft 1 op de 6 mensen een vorm van gehoorverlies. Hiervan is 33% van de mensen ouder dan 65. Het goede nieuws is dat er vele hooroplossingen zijn. Zij zorgen ervoor dat u weer van het leven en de geluiden weer kunt horen waar u zo van houdt van.

Deze online gehoortest checkt uw gehoor en begeleidt u naar de volgende stappen. 

 

Hoe werkt de gratis online test?

Voordat u deze gehoortest start hebben wij nog enkele gegevens van u nodig.
Zo worden de geluidsinstellingen special op u afgesteld.

  • Zoek een rustige omgeving op waar u de test kunt doen.
  • Maak de test via uw pc-speakers of via een hoofdtelefoon. De resultaten met een hoofdtelefoon zijn nauwkeuriger: uw linker- en rechteroor worden afzonderlijk getest. 
  • Zet uw geluid aan en zet het volume op een comfortabel niveau.

Om uw persoonsgegevens te verwerken en u het resultaat toe te sturen, hebben wij uw gegevens nodig. Na de test kunt u ons hier toestemming voor geven. 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Lees daarom de volledige privacytoestemmingsverklaring voordat u uw toestemming geeft. U vindt deze hier.

Deze gehoortest laat zien in welke mate u het lastig vindt om spraak te verstaan in lawaai.

  • U hoort eerst woorden en dan nummers, altijd in groepjes van drie, terwijl het achtergrondgeluid steeds verandert.
  • Laat zien wat u hoort door het pictogram of het nummer aan de linkerkant te selecteren.
  • Als u wordt afgeleid en een van de woorden mist, drukt u op de herhaalknop (replay) om de vorige combinatie nog een keer te horen.
  • Gebruikt u een hoofdtelefoon, dan wordt zowel uw linker- als rechteroor getest.
  • Draagt u hoortoestellen, doe ze dan uit voordat u de test gaat maken.

De Interton online gehoortest is geen vervanging voor een bezoek aan een hoorspecialist. De uitslag is geen medische diagnose. Als u vermoedt dat u gehoorverlies heeft, bezoek dan een hoorspecialist voor een uitgebreide gehoortest.

Resultaten online gehoortest 

Laten de resultaten van de online gehoortest zien dat u mogelijk gehoorverlies heeft?
Maak dan een afspraak voor een uitgebreide gehoortest bij een hoorspecialist.