Skip to main content
Privacytoestemmingsverklaring voor online gehoortest

Het doel van deze privacyverklaring is het verstrekken van informatie conform toepasbare gegevensbeschermingswetten, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming  ("GDPR") en de gegevensbeheerder van GN Hearing A/S (reg.nr. 55082715), Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Denemarken (“GN”) ("we" "wij" of "ons") toestemming te geven uw ("u", "uw") persoonsinformatie te gebruiken als hieronder beschreven. 
Om een gehoortest te kunnen uitvoeren en uw hoorspecialist contact met u op te laten nemen via een van de beschikbare communicatiemanieren (waaronder telefoon, e-mail, post, enz,) om testresultaten en gehoorzorg te bespreken en een gehoortest met u te plannen (het "doel"), vragen wij uw toestemming ("de toestemming") om de volgende gegevens over u te verzamelen, verwerken en overdragen ("uw gegevens"): naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, geslacht, leeftijdsgroep en resultaat van de gehoortest onder de volgende voorwaarden: 

1. We verzamelen en verwerken uw gegevens op basis van uw toestemming, die een rechtsgrond heeft conform artikel 9(2)(a) van GDPR. 

2. De ontvangers van uw gegevens zijn:

  • werknemers van GN;
  • werknemers van een GN-bedrijf in mijn land van woonplaats
  • lokale hoorspecialisten in mijn land van woonplaats 
  • gegevensverwerkers, leveranciers, zakelijke partners en verkopers die ons bedrijf ondersteunen (hiermee bedoelen wij serviceproviders, technische ondersteuning, betalingsdiensten, webshopaanbieders, analytics providers, leveranciersdiensten en financiële instellingen)

Bovenstaande ontvangers (i) krijgen alleen toegang op need-to-know-basis en (ii) gebruiken uw gegevens om het doel te bereiken.

Let erop dat uw lokale hoorspecialist in uw land van woonplaats een individuele gegevensbeheerder van de ontvangen gegevens is. 

 

3. Als onderdeel van de verwerking kunnen uw gegevens overgedragen en opgeslagen worden op uw gegevensverwerkingsserver in de VS (Resound- en Interton-testen) of in België (Beltone-test). Wanneer de gegevens overgedragen worden naar de VS, gebeurt dit op basis van het EU-VS- Privacy Shield-raamwerk. Als uw land van woonplaats buiten de EU/EER is, zetten we uw gegevens over naar de GN-entiteit en de lokale hoorspecialist in uw land op basis van de standaard gegevensbeschermingsclausules die zijn aangenomen door de Europese Commissie, cf. artikel 46 (2) (c) van de GDPR. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover (zie onderstaande contactgegevens).  

4. Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om diensten te verlenen met betrekking tot uw hoortoestel, tenzij toepasbare wetgeving vereist dat wij ze verwijderen of voor langere periode opslaan. 

Let erop dat u uw toestemming op ieder moment mag intrekken. Op dat moment stoppen wij met het verwerken van uw gegevens en verwijderen wij ze (tenzij we verplicht zijn ze te bewaren). Het intrekken van uw toestemming of het stellen van andere vragen met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw gegevens kunt u doen door de gegevensbeschermingsfunctionaris van GN via e-mail te benaderen op DPO@GN.com.  

U kunt contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van GN via bovenvermeld e-mailadres als u vragen hebt betreffende de verzameling, overdracht en verwerking van uw gegevens.  

Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over het uitoefenen van rechten conform GDPR betreffende het inzien van uw gegevens, bezwaar maken tegen verwerking, het intrekken van uw toestemming (als hierboven beschreven), het aanvragen van een rectificatie of verwijdering van uw gegevens, of het aanvragen van een beperking op het verwerken.  

GN valt onder toezicht van de Deense Gegevensbeschermingsautoriteit (www.datatilsynet.dk), Borgergade 28,5, DK-1300, Kopenhagen K (de "toezichthouder"). Naast uw rechten contact op te nemen met ons zoals hierboven vermeld, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door ons.