Skip to main content

Witamy w internetowym teście słuchu Interton

Ten łatwy do wykonania test słuchu online sprawdzi Twój słuch i poprowadzi Cię do kolejnych kroków, jeśli okaże się, że możesz mieć ubytek słuchu.
Wykonaj test słuchu online


Jak działa bezpłatne badanie słuchu online

Przed rozpoczęciem badania słuchu online potrzebujemy nieco informacji dotyczących Twojej płci i wieku oraz aby upewnić się, czy ustawienia dźwięku są prawidłowo wyregulowane.

  • Aby wykonać badanie słuchu, znajdź ciche i spokojne miejsce.
  • Wybierz, czy chcesz korzystać z głośników lub słuchawek. Słuchawki zapewniają dokładniejsze wyniki i w odróżnieniu od głośników umożliwiają odrębne sprawdzenie prawego i lewego ucha.
  • Upewnij się, że włączony jest dźwięk i ustaw jego głośność na odpowiadającym Ci poziomie.

WAŻNE: Przeczytaj ze zrozumieniem informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi prywatności danych, w tym, z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („GDPR”) — przeczytaj i zaakceptuj Zgodę dotyczącą kwestii prywatności tutaj.

  • To badanie słuchu online pomoże Ci zidentyfikować trudności ze zrozumieniem mowy w hałaśliwym otoczeniu.
  • Usłyszysz najpierw różne kombinacje słów a potem liczb, zawsze w grupach po trzy, przy różnych rodzajach szumu w tle.
  • Wybierz trzy usłyszane rzeczy zaznaczając odpowiednią ikonę lub liczbę wyświetloną po lewej stronie.
  • Jeżeli rozproszysz się lub ominiesz jedno ze słów, możesz nacisnąć przycisk ponownego odtwarzania, aby usłyszeć powtórzenie ostatniej kombinacji.
  • Jeżeli korzystasz ze słuchawek, badanie słuchu będzie wykonane w odniesieniu do prawego i lewego ucha.
  • W końcu, jeżeli używasz aparatów słuchowych, zalecamy wyciągnięcie ich podczas wykonywania badania.

Badanie słuchu online nie zastępuje prawdziwego badania słuchu wykonywanego przez audiologa lub protetyka słuchu. Bezwzględnie zalecamy wykonanie dokładnego badania słuchu przez protetyka słuchu.