Skip to main content
Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania przez firmę GN Hearing danych osobowych Użytkowników oraz prawa Użytkowników związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych Użytkowników przez firmę GN Hearing. Prosimy zwrócić uwagę, że jeżeli Użytkownik otrzymał od firmy GN Hearing określone zasady dotyczące prywatności (np. dotyczące korzystania z GN Online Services), uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami w celu zapoznania się z określonymi informacjami dotyczącymi używanego przez danego Użytkownika produktu. 
Prywatność Użytkowników jest dla firmy GN Hearing bardzo ważna. Firma GN Hearing wspiera ochronę prywatności Użytkowników oraz przestrzega reguł ujawniania informacji oraz sprawiedliwych praktyk informacyjnych. Firma GN Hearing szanuje wybory Użytkowników dotyczące prywatności. Jeżeli Użytkownicy udostępniają dane osobowe firmie GN Hearing, dane te będą traktowane zgodnie z niniejszą polityką. Polityka prywatności firmy GN Hearing obejmuje witryny internetowe i aplikacje firmy GN Hearing. Firma GN Hearing zaleca zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych

Znajdujące się w niniejszej polityce prywatności odniesienia do firmy „GN Hearing”, „my”, „nas” lub „nasze” oznaczają firmę GN Hearing A/S (spółkę zarejestrowaną w Danii i właściciela marek Resound, Beltone i Interton). Rola administratora danych oznacza, że GN Hearing będzie gwarantować, iż wszystkie dane Użytkowników są zbierane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami o ochronie danych.
Jesteśmy częścią korporacyjnej grupy spółek („nasza Grupa”), która obejmuje podmioty w wielu krajach, zgodnie z opisem na naszych stronach www.resound.com, www.beltone.com, www.interton.com. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników (formalnie nazywanym Administratorem danych) jest:

GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dania
Nr rej. 55082715
Numer telefonu +45 45 75 11 11

Specjalista ds. ochrony danych

W przypadku pytań lub wątpliwości w związku z ochroną danych Użytkownicy zawsze mogą skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych przez ten formularz; lub telefonicznie pod numerem +45 45 75 00 00

Dane osobowe, które zbieramy o Użytkownikach

Używając terminu „dane osobowe” w niniejszej polityce, mamy na myśli informacje, które są związane z Użytkownikami, które są z nimi związane i pozwalają nam ich zidentyfikować, w sposób bezpośredni lub w połączeniu z innymi informacjami, które posiadamy. Dane osobowe Użytkowników mogą przykładowo obejmować ich imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje związane z zakupami lub informacje o sposobie wykorzystywania przez nich naszych witryn internetowych i aplikacji oraz sposobów, w jakie Użytkownicy kontaktują się z nami.
Zbieramy dane osobowe od Użytkowników, na przykład, kiedy korzystają oni z naszych witryn internetowych lub aplikacji, korzystają z naszych usług lub kontaktują się z nami. 

Dane, które zbieramy

Możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie informacji na temat Użytkowników:

A) Dane kontaktowe 

Kiedy Użytkownicy biorą udział w badaniu słuchu online lub chcą znaleźć protetyka słuchu w swojej okolicy, możemy poprosić ich o podanie nam imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail, abyśmy mieli możliwość kontaktu z nimi. Jeżeli Użytkownicy tworzą konto w naszej witrynie lub kupują nasze produkty, również poprosimy ich o podanie nam adresu, aby możliwe było wysłanie im naszych produktów.

B) Badania słuchu 

W celu przeprowadzenia badania słuchu, kontaktując się z Użytkownikami za pomocą dowolnych metod komunikacji (w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną itp.), w celu omówienia wyników badania, opieki laryngologicznej, zadawania pytań ankietowych oraz umówienia terminu badania słuchu poprosimy Użytkowników o zgodę w celu zbierania i przetwarzania ich danych kontaktowych dotyczących ich i wyników ich badań słuchu. Będzie ona również obejmowała prawo do udostępnienia danych Użytkowników ich lokalnemu protetykowi słuchu.

C) W celu wyprodukowania, dostarczenia i naprawy aparatów słuchowych możemy rejestrować informacje takie jak numer seryjny, dane regulacyjne, audiogramy i dane kontaktowe na temat Użytkowników, jeżeli zostały one dostarczone przez Użytkowników lub protetyków słuchu. 

D) Identyfikatory i hasła Użytkowników
Służą do zapewnienia Użytkownikom dostępu do ich stron profilowych w naszych sklepach internetowych lub do innych cyfrowych zastosowań (w witrynach internetowych). 

E) Wiadomości, które Użytkownicy wymieniają z nami, np. wiadomości e-mail, listy, rozmowy telefoniczne lub rozmowy w naszym komunikatorze tekstowym
Służą do zgłaszania oraz rozpatrywania problemów i zapytań wszelkiego rodzaju. Używane również do rozpowszechniania informacji o produktach i usługach firmy GN Hearing. 

F) Informacje o płatnościach 

Podczas realizowania zakupów dokonywanych w witrynach internetowych firmy GN Hearing współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług płatności. Nie mamy dostępu do danych płatności Użytkowników. W tej kwestii odsyłamy Użytkowników do zapoznania się z politykami prywatności dostawców usług płatności.

G) Raportowanie IP GN Hearing
Firma GN Hearing używa adresów IP (Internet Protocol) Użytkowników do monitorowania ruchu w witrynach internetowych i w celu lepszego diagnozowania problemów z naszym serwerem. Nie używamy adresów IP do indywidualnego zidentyfikowania użytkowników. 

H) Wykorzystanie plików cookie związanych z danymi
Prosimy o zapoznanie się z naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie. Nasze Zasady dotyczące plików cookie można znaleźć w naszych witrynach internetowych.

I) Aplikacje 

Kiedy Użytkownik pobiera aplikację i z niej korzysta, GN Hearing może zbierać dane dotyczące konkretnego urządzenia, takie jak unikalny identyfikator telefonu komórkowego Użytkownika, rodzaj użytego telefonu, adres IP telefonu Użytkownika, nazwa połączenia Bluetooth, adres mac Bleuetooth oraz dane dotyczące systemu operacyjnego urządzenia mobilnego. 

Aplikacje do zastosowania z bezprzewodowymi aparatami słuchowymi:

W ogólnym ujęciu, firma GN Hearing zbiera zbiorcze dane niepozwalające na identyfikację konkretnych osób wśród wszystkich aktywnych użytkowników aplikacji poprzez analizowanie ogólnego sposobu wykorzystania aplikacji. Może to być informacja o tym, jak szeroko dana funkcja jest wykorzystana i kiedy dana funkcja jest zwykle aktywowana. Ponadto, możemy określić, czy pasek głośności jest używany przez większość użytkowników, ale nie śledzimy indywidualnego użycia paska głośności poszczególnych użytkowników.
Niektóre z naszych aplikacji umożliwiają Użytkownikom pobierania aktualizacji oprogramowania sprzętowego, korzystanie z usług zdalnego dostrajania oraz obsługi klienta, dzięki czemu możliwe jest maksymalne wykorzystanie możliwości danego aparatu słuchowego. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, będziemy prosić Użytkowników o zaakceptowanie takich warunków podczas instalowania aplikacji. Korzystanie z aplikacji jest opcjonalne i zapewnia Użytkownikom dodatkowe korzyści oraz elastyczność w zakresie pobierania aktualizacji oprogramowania firmowego itp., ale w związku z tym, istnieje konieczność przetwarzania niektórych danych osobowych Użytkowników w sposób opisany poniżej. Korzystając z aplikacji, Użytkownicy pozwalają nam na dostęp do informacji o sobie i sposobie korzystanie z aplikacji oraz na przetwarzanie ich: Numer seryjny aparatu słuchowego, numer identyfikacyjny sprzętu i wersja oprogramowania, ustawienia aparatu słuchowego, czas korzystania z aparatu słuchowego, dane o rodzaju urządzenia oraz informacje dziennika technicznego oraz o lokalizacji (kiedy użytkownik akceptuje usługi GPS). 
Aby korzystać z usług zdalnej regulacji, należy skontaktować się ze swoim protetykiem słuchu oraz podpisać zgodę. Użytkowników uprzejmie odsyłamy do treści zasad dotyczących prywatności, które otrzymali, kiedy wyrazili zgodę na korzystanie z usług zdalnego dostrajania.
Jeżeli Użytkownicy wycofają swoją zgodę, nie będą mogli otrzymywać aktualizacji oprogramowania sprzętowego swoich aparatów słuchowych przy pomocy aplikacji. Jeżeli wycofają swoją zgodę na korzystanie z usług zdalnego dostrajania, nie będą mogli korzystać z takich usług. Jeżeli Użytkownicy korzystają z usługi lokalizacyjnej, mają pełną swobodę w zakresie wyłączenia funkcji lokalizacji i GPS w swoim urządzeniu mobilnym w dowolnym momencie w celu zapobiegania pobieraniu i przetwarzaniu takich danych.

Aplikacje do zastosowania bez konieczności używania aparatów słuchowych:

Niektóre z naszych aplikacji umożliwiają Użytkownikom subskrybować funkcjonalności, np. tworzyć własne plany wspomagania w przypadku szumu w uszach. W tej kwestii nie będą przetwarzane żadne dane osobowe poza wymienionymi powyżej w niniejszej sekcji I (specyficzne dane urządzenia).

Płatności za aplikacje abonamentowe są obsługiwane przez Apple Appstore oraz za pośrednictwem konta iTunes Użytkowników lub za pośrednictwem konta Google Play Store Użytkowników, a GN Hearing nie będzie mieć dostępu do danych płatności Użytkowników. W tej kwestii odsyłamy Użytkowników do zapoznania się z politykami ochrony danych osobowych dostawców usług płatności.

J) Dodatkowe dane osobowe, które zbieramy o Użytkownikach występując w roli protetyka słuchu lub partnera biznesowego.

Oprócz wymienionych powyżej zbieramy informacje wynikające z kontaktów w relacjach biznesowych, które mamy zamiar nawiązać z Użytkownikami lub które już nawiązaliśmy, pełniąc rolę protetyka słuchu lub partnera biznesowego. Zbieramy i przetwarzamy wyłącznie informacje niezbędne do skontaktowania się z Użytkownikiem lub do kontynuowania takich kontaktów w celu utrzymania profesjonalnej relacji oraz w celu zapewnienia klientowi pożądanego poziomu usług.

Występując w roli specjalisty w dziedzinie opieki zdrowotnej lub partnera biznesowego, możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie informacji na temat Użytkowników:

a) Relacje z klientami oraz zarządzanie obsługą

Aby profesjonalnie zarządzać naszymi relacjami z klientami i partnerami, ewidencjonujemy datę, dane kontaktowe, cel oraz uzgodnione wyniki spotkań i wydarzeń, w których braliśmy udział wraz z klientami i partnerami. Ponadto przechowujemy informacje o obsłudze serwisowej produktów GN Hearing, którą świadczymy we oparciu o zgłoszenia od klientów i partnerów, kiedy są one związane z zastosowaniem produktów i jakością produktu GN Hearing.

b) Szkolenie

Przechowujemy imię i nazwisko osoby do kontaktów w firmie klienta, datę i treść zapewnionego szkolenia, aby umożliwić profesjonalne wykorzystanie produktów GN Hearing oraz zapewnić szkolenie kwalifikowane przez podmioty zewnętrzne jako element merytorycznego, ustawicznego kształcenia w dziedzinie medycyny.
Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników zbieramy z następujących źródeł:

a) bezpośrednio od Użytkowników, np. informacje wprowadzanie przez nich do aplikacji lub inne formy informacji przekazywane firmie GN Hearing za pośrednictwem naszych witryn internetowych lub w ramach ustnej komunikacji;

b) bezpośrednio z aplikacji oraz w wyniku korzystania z witryn internetowych.

c) od protetyków słuchu

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Firma GN Hearing ogranicza realizowane przez siebie zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do sytuacji, w których istnieje określony cel. W nawiązaniu do Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (GDPR) sporządziliśmy listę najbardziej stosownych celów i niektórych naszych czynności związanych z celami.

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) Artykuł 6, punkt 1, podpunkt a (Zgoda)

Przykładowo, jeżeli Użytkownicy zaakceptowali przyjmowanie od nas newsletterów, korzystanie z usługi lokalizacji w aplikacji lub zaakceptowali aktualizacje oprogramowania sprzętowego w aplikacji.

b) Artykuł 6, punkt 1, podpunkt b (Niezbędne do realizowania postanowień umowy pomiędzy Użytkownikami a firmą GN Hearing):

Przykładowo, jeżeli istnieje konieczność, aby firma GN Hearing przetwarzała dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia sprzedaży i wysyłki produktów Użytkownikom.

c) Artykuł 6, punkt 1, podpunkt f (Konieczność z uwagi na realizowanie uzasadnionych celów firmy GN Hearing) 

Przykładowo, kiedy firma GN Hearing przechowuje niektóre dane osobowe Użytkowników w celach związanych z zasobami administracyjnymi różnych przedsięwzięć.
Wszelkie zebrane dane dotyczące wykorzystania aplikacji są ważnym aspektem w zakresie zapewniania, że zawsze świadczymy, utrzymujemy, chronimy i doskonalimy usługi oferowane przez firmę GN Hearing. Ponadto, umożliwiają nam one zidentyfikowanie potrzeb związanych z doskonaleniem istniejącej funkcjonalności i opracowywanie nowych aplikacji. 

d) Artykuł 9, punkt 2, podpunkt a (Wyraźna zgoda)

Dane zdrowotne, kiedy firma GN Hearing przechowuje dane dotyczące zdalnego dostrajania lub badania słuchu online (włącznie ze zgodą Użytkowników na udostępnianie wyniku badania słuchu lokalnemu specjaliście ds. protetyki słuchu). 

Odbiorcy danych osobowych

Firma GN Hearing w ogólnym ujęciu ograniczy udostępnianie danych osobowych Użytkowników i zawsze będzie to robić jedynie w koniecznym zakresie. Możemy jednak udostępniać dane osobowe Użytkowników następującym podmiotom:

  • protetycy słuchu, dostawcy, partnerzy biznesowi i dostawcy, z którymi współpracujemy w ramach wspierania naszej działalności biznesowej (co oznacza dostawców usług, wsparcie techniczne, dostawców usług płatniczych, analitycznych; operatorów sklepów internetowych; usługi zaopatrzeniowe i instytucje finansowe)
  • inne podmioty współpracujące (np. dostawcy internetu);
  • podmioty Grupy;
  • organy administracji publicznej.

Pewni partnerzy i dostawcy biznesowi przetwarzają dane osobowe w imieniu firmy GN Hearing i mogą jedynie przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez firmę GN Hearing oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz wszelkimi innymi stosownymi mechanizmami zachowania poufności i ochrony danych. Wymienione osoby trzecie nie mogą przetwarzać danych osobowych Użytkowników do swoich własnych celów. W takim zakresie, w jakim firma GN Hearing ujawnia lub transferuje dane osobowe Użytkowników na rzecz takich osób trzecich, które mogą wykorzystać dane osobowe Użytkowników do swoich własnych celów, takie ujawnienie lub transfer będą miały miejsce wyłącznie, jeżeli jest to zgodne ze stosownymi przepisami prawa lub zgodą udzieloną wcześniej przez danych Użytkowników.

Upoważnione osoby trzecie mogą okresowo mieć potrzebę uzyskania pewnych danych osobowych Użytkowników. Przykładowo, jeżeli firma GN Hearing przesyła coś Użytkownikom, może zaistnieć konieczność przekazania imienia, nazwiska i adresu firmie zajmującej się wysyłką. Ściśle ograniczamy dostęp osób trzecich do danych osobowych Użytkowników i wykorzystanie tych danych w ten sposób.

Możemy publicznie udostępniać zbiorcze dane oraz innym spółkom, organizacjom lub osobom fizycznym poza firmą GN Hearing lub naszym partnerom, co może obejmować wydawców, reklamodawców lub witryny powiązane. Przykładowo, możemy udostępnić zbiorcze informacje publicznie w celu zaprezentowania trendów w zakresie ogólnego wykorzystania naszych aplikacji.

Jeżeli firma GN Hearing będzie zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, będziemy nieustannie zapewniać poufność danych aplikacji mobilnej i poinformujemy Użytkowników, których takie działania mogą dotyczyć, przed ewentualnym transferem danych lub zanim zaczną podlegać innym zasadom dotyczącym prywatności.

Transfer do krajów poza UE/EOG 

W możliwym zakresie firma GN Hearing powstrzyma się od wysyłania danych osobowych do krajów poza UE/EOG. W niektórych przypadkach może to być jednak niezbędne.

Możemy przesyłać dane osobowe do krajów poza UE/EOG. Transfery takie będą miały miejsce wyłącznie w odniesieniu do określonych celów wymienionych powyżej a my zawsze będziemy gwarantować zastosowanie stosownych mechanizmów zabezpieczeń w odniesieniu do takich transferów, zgodnie z poniższą listą możliwych sytuacji: 

a) Jeżeli kraj lub kraje zostały uznane przez Komisję Europejską jako posiadające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub z zachowaniem zasad Tarczy Prywatności EU-US; lub

b) Jeżeli kraj lub kraje nie zostały uznane przez Komisję Europejską jako posiadające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, będziemy zapewniać stosowne mechanizmy zabezpieczeń dotyczące transferu, w ramach zastosowania „Modelowych umów transferu danych osobowych do krajów trzecich”, zgodnie z publikacją Komisji Europejskiej, lub w ramach zastosowania dowolnego innego umownego porozumienia zatwierdzonego przez kompetentne władze. Więcej informacji na temat takiego porozumienia można uzyskać kontaktując się z nami.

Zasady przechowywania danych

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez tak długi okres, jaki jest konieczny w celu wypełnienia celów opisanych powyżej i w celu zrealizowania minimalnych okresów przechowywania wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne. 

Wycofanie zgody

Niniejszym informujemy, że w sytuacji kiedy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkowników, mogą oni wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. 
Prosimy jednak pamiętać, że jednak nie wpływa to na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez firmę GN Hearing przed wycofaniem przez nich ich zgody. 
Tutaj możesz wycofać swoją zgodę. W niektórych aplikacjach Użytkownicy mogą również powiadomić nas za pośrednictwem samej aplikacji.

Rezygnacja z otrzymywania informacji i subskrypcji oraz deinstalacja aplikacji

Zapewniamy Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania wszelkich dalszych informacji od GN Hearing, o ile otrzymują oni wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. W końcowej części każdej wiadomości e-mail znajdują się instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z otrzymywania wiadomości i usunięcia swoich danych z listy mailingowej. Firma GN Hearing daje swoim Użytkownikom możliwość skontaktowania się z GN Hearing w dowolnym momencie w celu usunięcia ich danych z bazy danych lub w celu zatrzymania wysyłania wiadomości w przyszłości.

Można również w łatwy sposób zakończyć zbieranie informacji przez aplikację dzięki odinstalowaniu aplikacji. Użytkownicy mogą skorzystać ze standardowego procesu deinstalacji, jaki może być dostępny w ramach możliwości danego urządzenia mobilnego, platformy lub sieci sprzedaży aplikacji mobilnych. Jeżeli Użytkownicy odinstalują aplikację, w przyszłości wszelkie procesy zbierania informacji przez firmę GN Hearing za pośrednictwem aplikacji zostaną zatrzymane. 

Prawa Użytkowników 

Jako podmiot danych, pragniemy poinformować, że firma GN Hearing podjęła wszelkie konieczne i stosowne kroki w celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników oraz w celu ochrony ich praw. Prosimy zwrócić uwagę, że może obowiązywać większy zakres warunków i ograniczeń w odniesieniu do tych praw od wymienionej poniżej. 

Prawo dostępu

Użytkownicy mają prawo żądania dostępu do wszelkich danych osobowych, które przetwarzamy na ich temat i dodatkowych informacji związanych z tym przetwarzaniem.

Prawo do wnoszenia poprawek

Użytkownicy mają prawo do poprawienia niedokładnych danych osobowych, które przechowujemy na ich temat. Obejmuje to uzupełnienie niepełnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

W pewnych okolicznościach Użytkownicy mają prawo do usunięcia danych, co oznacza, że na żądanie usuniemy dane osobowe przechowywane na ich temat.

Prawo sprzeciwu

W pewnych okolicznościach Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie w odniesieniu do przetwarzania przez nas ich danych osobowych. W szczególności, przysługuje im bezwarunkowe prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do ograniczenia

W pewnych okolicznościach Użytkownicy mają prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas ich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

W pewnych okolicznościach Użytkownicy mają prawo do otrzymania dotyczących ich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do transferowania swoich danych osobowych do innego administratora danych.

Realizowanie swoich praw

Tutaj możesz podjąć kroki w celu skorzystania ze swoich praw.
 

Środki bezpieczeństwa

Firma GN Hearing zabezpiecza dane osobowe, które udostępnili im Użytkownicy. 

Firmie GN Hearing zależy na tym, aby Użytkownicy korzystający z jej witryn internetowych i aplikacji czuli się pewnie oraz byli należycie poinformowani. 

Firma GN Hearing jest mocno zaangażowana w ochronę firmy GN Hearing, naszych partnerów biznesowych oraz naszych Użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem lub nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem danych znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:

  • Szyfrujemy wymianę danych z zastosowaniem silnego szyfrowania (SSL 128 lub 256 bit).
  • Rewidujemy nasze praktyki zbierania, przechowywania i przetwarzania, włącznie z fizycznymi środkami zabezpieczeń, aby zapewnić ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do systemów.
  • Ograniczamy dostęp do danych Użytkowników do grona pracowników, wykonawców i przedstawicieli firmy GN Hearing, którzy muszą znać dane informacje w celu przetworzenia ich dla nas oraz którzy podlegają ścisłym umownym zobowiązaniom w zakresie zachowania poufności i mogą podlegać działaniom dyscyplinarnym, jeżeli nie wywiążą się z takich zobowiązań lub z którymi możemy w takiej sytuacji zakończyć współpracę.

Wniesienie skargi

Jeżeli Użytkownicy pragną wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez firmę GN Hearing ich danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony danych (DPO) (dane kontaktowe znajdują się powyżej, w rozdziale 2).

Prosimy zwrócić uwagę, że Użytkownicy mają również prawo do kontaktu z duńską agencją ochrony danych w celu wnoszenia skarg, których my nie jesteśmy w stanie rozpatrzyć. 

Duńska agencja ochrony danych (Datatilsynet)
Borgergade 28, 5
DK-1300 Copenhagen K
Numer telefonu +45 33 19 32 00
Adres e-mail: dt@datatilsynet.dk Witryna internetowa: www.datatilsynet.dk

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności będzie regularnie i zgodnie z potrzebami aktualizowana w związku ze zmianami w obowiązującym prawie. Polityka prywatności będzie zawsze zawierała informacje o dacie rozpoczęcia obowiązywania jej najnowszej wersji. Wszelkie zmiany w polityce prywatności będziemy publikować w witrynie internetowej firmy GN Hearing i powiadomimy Użytkowników poprzez aktualizację niniejszej polityki prywatności w ramach ogólnej aktualizacji aplikacji. Jeżeli zmiany w niniejszej polityce prywatności zostaną uznane jako istotne i znaczące, Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni.  

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnych 

Regulamin

Aplikacje GN Hearing są przeznaczone do wykorzystania z bezprzewodowymi aparatami słuchowymi GN Hearing. Aplikacje mobilne GN Hearing wysyłają i odbierają sygnały z bezprzewodowego aparatu słuchowego GN Hearing poprzez wybrane urządzenia mobilne, na które aplikacje te zostały zaprojektowane. Powiadomienia o aktualizacjach aplikacji powinny być włączone i zaleca się Użytkownikom instalację wszystkich aktualizacji, aby zagwarantować, że aplikacja działa prawidłowo i jest aktualna. Aplikacja musi być używana z urządzeniami GN Hearing, na które jest zaprojektowana. Firma GN Hearing nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli aplikacja jest używana z innymi urządzeniami. Firma GN Hearing niniejszym oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio lub pośrednio z używania tej aplikacji. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są przedstawiane w formie „takie, jakie są” i bez żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji. Wyłączona i wykluczona jest wszelka odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, incydentalne, wynikowe i karne straty wynikające z wykorzystania niniejszej aplikacji lub danych tutaj zawartych. 

Nota prawna dotycząca witryny

Niniejsza witryna może zawierać informacje edukacyjne związane z określonymi upośledzeniami, fizycznymi schorzeniami i ich leczeniem. Wszelkie takie informacje nie powinny ani nie mogą być wykorzystywane jako zamiennik lekarskiej diagnostyki ani leczenia. Użytkownicy powinni zwracać się o poradę lekarsku u swojego lekarza lub innego specjalisty w dziedzinie opieki zdrowotnej przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze zdrowiem, fizyczną sprawnością lub stanem medycznym. Firma GN Hearing nie zajmuje się świadczeniem usług ani praktyk lekarskich, pielęgniarskich ani w zakresie opieki medycznej ani doradztwa w tym zakresie. FIRMA GN HEARING NIE GWARANTUJE PEŁNOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, AKTUALNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI ŻADNYCH INFORMACJI PREZENTOWANYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ. Na Użytkownikach spoczywa odpowiedzialność za weryfikację wszystkich informacji przed podjęciem decyzji o ich wykorzystaniu.

Niniejsza witryna może zawierać łącza do innych witryn prowadzonych przez osoby trzecie inne niż firma GN Hearing. Łącza takie są prezentowane wyłącznie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania z witryny. Firma GN Hearing nie ma żadnej kontroli nad takimi zewnętrznymi witrynami, do których mogą znajdować się łącza w niniejszej witrynie ani nie ma żadnego związku z takimi witrynami ani nie zachęca do korzystania z nich. Użytkownicy powinni korzystać ze swojego rozsądku i osądu podczas przeglądania witryny www.Hearing.com oraz wszelkich witryn powiązanych z nią lub połączonych z nią. Sieć internet zawiera materiały, które mogą być niestosowne lub mieć seksualnie otwarty charakter, mogą być obraźliwe dla Użytkowników, mogą zawierać niedokładne informacje, które mogą stanowić naruszenie praw autorskich, dotyczących oszczerstwa i zniesławienia.

Jeżeli Użytkownicy kupują towary lub usługi od osób lub z witryn zewnętrznych, firma GN Hearing nie jest stroną w takiej transakcji i nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do takiej transakcji. ŻADNE INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE NIE POWINNY BYĆ ROZUMIANE JAKO STANOWIĄCE GWARANCJĘ PRODUKTOWĄ LUB JAKO ROZSZERZENIE BĄDŹ INNĄ MODYFIKACJĘ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI PRODUKTOWEJ. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OGRANICZONEJ GWARANCJI GN HEARING ZNAJDUJĄ SIĘ W OPAKOWANIU APARATU SŁUCHOWEGO.

Firma GN Hearing nie może zagwarantować, że jakiekolwiek pliki pobrane z niniejszej witryny lub z dowolnej witryny z nią powiązanej są wolne od błędów, wirusów lub innych szkodliwych właściwości. Użytkownicy podejmują całość ryzyka związanego z pobieraniem plików lub informacji z witryny www.Hearing.com lub wszelkich witryn z nią powiązanych lub połączonych. Użytkownicy oświadczają, że zostali poinformowani, iż powinni podjąć wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony swoich komputerów i plików przed usunięciem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub innym rodzajem wadliwości.