Skip to main content

Najczęściej zadawane pytania
dotyczące produktów Interton.

Oprogramowanie do dopasowania aparatów można pobrać z działu Wersje i aktualizacje na stronie www.supportgn.com/interton
Przed pobraniem i instalacją zamknij wszystkie aplikacje.

1. Kliknij „Pobierz”
2. Wybierz „Zapisz jako” (Zapisz archiwum zip na swoim komputerze)
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy archiwum zip i wybierz „Wyodrębnij wszystkie”
4. Otwórz folder i zainstaluj aplikację, uruchamiając Setup.
Odwiedź stronę o kompatybilności. 
Taka sytuacja zachodzi, kiedy tylko jeden aparat z pary jest połączony z urządzeniem mobilnym Apple.
 
Aby połączyć aparaty słuchowe z aplikacją Interton:

1. Odłącz aparaty słuchowe od urządzenia mobilnego Apple
2. Kliknij dwukrotnie przycisk Home i usuń aplikację Interton z pamięci podręcznej
3. Połącz oba aparaty słuchowe z urządzeniem mobilnym Apple
4. Otwórz aplikację Interton i połącz aparaty słuchowe w aplikacji.
W takiej sytuacji kliknij dwukrotnie przycisk Home i usuń aplikację Interton z pamięci podręcznej Otwórz ponownie aplikację Interton i podłącz aparaty słuchowe.
Kiedy jeden z aparatów słuchowych w zestawie do dwóch uszu jest wysłany do naprawy, można spodziewać się następujących sytuacji:

1. Jeżeli dane z wadliwego urządzenia uda się pobrać i odzyskać, wtedy nie ma konieczności, aby protetyk słuchu łączył oba aparaty słuchowe z oprogramowaniem do dopasowania i wykonywał czynność dopasowania.

2. Jeżeli danych dopasowania nie da się pobrać i odzyskać, protetyk słuchu będzie musiał połączyć oba urządzenia i wykonać czynność dopasowania. W przeciwnym wypadku pacjent może napotkać następujące problemy:

a. Opcja Ear-to-ear nie działa
b. Akcesoria nie będą zgodne z naprawionym urządzeniem
c. Pacjent nie będzie w stanie korzystać z obu urządzeń podłączonych do aplikacji Interton.
Aby przesyłać strumieniowo z urządzeń z systemem Android, konieczne jest zastosowanie akcesorium, Phone Clip 2.
Połącz swoje aparaty słuchowe z urządzeniem Phone Clip, a następnie skojarz Phone Clip 2 ze smartfonem z systemem Android.

1. Włącz Phone Clip 2 i usuń nasadkę
2. Włącz Bluetooth na smartfonie z systemem Android
3. Naciśnij raz mały niebieski przycisk kojarzenia urządzeń Bluetooth, aby aktywować tryb kojarzenia na dwie minuty. Podczas kojarzenia urządzeń Bluetooth wskaźnik LED będzie świecić w kolorze niebieskim 
4. Na swoim smartfonie z systemem Android wyszukaj urządzenia Bluetooth
5. Zaznacz Hearing Aid Phone, gdy zostanie zlokalizowane. 
6. Jeżeli zostanie wyświetlone takie żądanie, wprowadź kod dostępu „0000” (cztery zera).

Teraz Phone Clip 2 powinien zostać skojarzony ze smartfonem z systemem Android i możliwa będzie strumieniowa transmisja do aparatów słuchowych. 
Podłącz aparaty słuchowe do najnowszej wersji oprogramowania do dopasowania aparatów słuchowych. Jeżeli dostępna jest zaktualizowana wersja oprogramowania sprzętowego do danych aparatów słuchowych, oprogramowanie do dopasowania aparatów wyświetli stosowny komunikat.

W przypadku starszych wersji urządzeń przejdź do „Aparat” -> „Aktualizuj aparat”, aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego. 
Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedzi w naszej witrynie Interton, w aplikacji czy w Sklepie Play lub App Store.
Wyślij wiadomość e-mail na adres intertonappsupport@interton.com

Aby włączyć tryb samolotowy w aparacie słuchowym:

  • Otwórz i zamknij pokrywę baterii trzykrotnie w ciągu 10 sekund
  • W aparacie słuchowym przez 10 minut będzie rozlegać się sygnał podwójnego dzwonka.
  • Czynność tę należy wykonać w przypadku każdego aparatu słuchowego. Wszystkie funkcje bezprzewodowe (2.4GHZ, Bluetooth and Ear-2-Ear) zostaną wyłączone.

Aby wyjść z trybu samolotowego w aparacie słuchowym:

  • Otwórz i zamknij pokrywę baterii raz
  • Po dziesięciu sekundach wszystkie funkcje bezprzewodowe zostaną włączone
  • Czynność tę należy wykonać w przypadku każdego aparatu słuchowego.

Materiały pomocnicze
dla protetyków słuchu

Materiały uzupełniające Interton dla protetyków słuchu, takie jak arkusze danych aparatów słuchowych i inne.
Przejdź do pomocy technicznej

Subskrybuj nasz newsletter —gwarantujemy interesujące artykuły