Skip to main content

Najczęściej zadawane pytania
o produktach Interton

Taka sytuacja zachodzi, kiedy tylko jeden aparat z pary jest połączony z urządzeniem mobilnym Apple. Aby połączyć aparaty słuchowe z aplikacją Interton:

1. Odłącz aparaty słuchowe od urządzenia mobilnego Apple
2. Kliknij dwukrotnie przycisk Home i usuń aplikację Interton z pamięci podręcznej
3. Połącz oba aparaty słuchowe z urządzeniem mobilnym Apple
4. Otwórz aplikację Interton i połącz aparaty słuchowe w aplikacji.
Podczas kojarzenia aparatów słuchowych z aplikacją Interton na urządzeniu mobilnym Apple, najpierw należy skojarzyć aparaty słuchowe z urządzeniem mobilnym Apple:
 • Aktywuj Bluetooth
 • Przejdź do ustawień
 • Ogólne
 • Dostępność
 • Urządzenia słuchowe MFi
 • Wybierz swój aparat słuchowy
W zależności od liczby aparatów słuchowych, jeden lub dwa, wyświetlone zostaną okna komunikatów o kojarzeniu urządzeń.
Naciśnij „Skojarz”, aby skojarzyć swoje aparaty słuchowe z urządzeniem mobilnym Apple.  
Po skojarzeniu aparatów słuchowych otwórz aplikację Interton i postępuj zgodnie z procedurą połączenia. 

 

UWAGA: Należy umieścić aparaty słuchowe w pobliżu telefonu, w odległości do 15 cm. Zalecane jest użycie nowych baterii. 
 • Aktywuj Bluetooth
 • Włącz Bluetooth 
 • Otwórz aplikację Interton 
 • Postępuj zgodnie z procedurą kojarzenia urządzeń 

UWAGA: Należy umieścić aparaty słuchowe w pobliżu telefonu, w odległości do 15 cm. 

Zalecane jest użycie nowych baterii. Ważne, aby nie kojarzyć aparatów słuchowych według ustawień słuchawek Bluetooth.
Włącz dane akcesorium

W przypadku TV Link upewnij się, czy do gniazda podłączony jest przewód zasilania.

Aby skojarzyć aparaty słuchowe z akcesoriami, naciśnij przycisk kojarzenia na akcesorium oraz otwórz i zamknij pokrywę baterii. Po zakończeniu procesu kojarzenia w aparacie słuchowym rozlegnie się dźwięk krótkiej melodii.

W instrukcji obsługi danego akcesorium można znaleźć dodatkowe informacje dotyczące sposobu kojarzenia różnych kanałów. (łącze do instrukcji obsługi)
Sprawdź, czy urządzenie do transmisji strumieniowej sygnału TV jest odpowiednio podłączone do źródła dźwięku.

Spróbuj przełączyć źródło dźwięku, jeżeli urządzenie do transmisji strumieniowej jest podłączone do tunera telewizji kablowej, podłącz urządzenie do transmisji strumieniowej bezpośrednio do telewizora i na odwrót. Jeżeli w skład konfiguracji wchodzi sprzęt do odtwarzania dźwięku (np. soundbar), spróbuj podłączyć urządzenie do transmisji strumieniowej do sprzętu do odtwarzania dźwięku.

Sprawdź połączenie przewodów przełączając pomiędzy optycznym na AUX i na odwrót.
Jeżeli funkcjonalność Ear-to-Ear przestała działać, prosimy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

1. Wymienić baterie, aby wyeliminować problem wyczerpanych baterii. Jeżeli nie działa, skontaktować się z protetykiem słuchu. 
2. Jeżeli jeden lub oba aparaty słuchowe zostały wysłane do naprawy, skontaktuj się z protetykiem słuchu, aby wykonać wstępne programowanie obu aparatów słuchowych.
Przy strumieniowym przesyłaniu muzyki, rozmów telefonicznych lub dowolnych innych dźwięków z Twojego urządzenia mobilnego Apple można wybrać następujące źródła wyjściowe dźwięku:

Przy strumieniowym przesyłaniu muzyki:
 • Uruchom urządzenie mobilne Apple i przesuń palcem po ekranie od dołu do góry.
 • Naciśnij i przytrzymaj odtwarzacz, wyświetlone zostanie małe wyskakujące okienko.
 • Kliknij symbol w prawym górnym rogu i wybierz, gdzie powinna być odtwarzana transmisja strumieniowa.

W przypadku rozmowy telefonicznej: 
 • Naciśnij symbol głośnika 
 • Wyświetlona zostanie lista
 • Wybierz, gdzie powinna być odtwarzana rozmowa telefoniczna.
Aby przesyłać strumieniowo z urządzeń z systemem Android, konieczne jest zastosowanie urządzenia pośredniego, Phone Clip 2.
Połącz swoje aparaty słuchowe z urządzeniem Phone Clip, a następnie skojarz Phone Clip 2 ze smartfonem z systemem Android.

1. Włącz Phone Clip 2 i usuń srebrną nasadkę z dolnej części
2. Włącz Bluetooth na smartfonie z systemem Android 
3. Naciśnij raz mały niebieski przycisk kojarzenia urządzeń Bluetooth, aby aktywować tryb kojarzenia na dwie minuty. Podczas kojarzenia urządzeń Bluetooth wskaźnik LED będzie świecić w kolorze niebieskim
4. Na swoim smartfonie z systemem Android wyszukaj urządzenia Bluetooth i zaznacz Hearing Aid Phone, gdy zostanie zlokalizowane.
5. Jeżeli zostanie wyświetlone takie żądanie, wprowadź kod dostępu „0000” (cztery zera).

Teraz Phone Clip 2 powinien zostać skojarzony ze smartfonem z systemem Android i możliwa będzie strumieniowa transmisja do aparatów słuchowych.
Jeżeli aparat słuchowy przestanie działać, należy jednorazowo wykonać następujące kroki:
 • Wymienić baterie
 • Wymień kopułkę (wyłącznie w przypadku RIE „odbiornik w uchu”) oraz filtr.
Jeżeli aparat słuchowy nadal nie działa po wykonaniu powyższych czynności, skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu. 
Jeżeli odbiornik obluzuje się, skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu w celu wymiany urządzenia. 
Nałóż na odbiornik nową kopułkę. Upewnij się, czy nowa kopułka jest właściwie i stabilnie zamocowana. Należy sprawdzić, czy kopułka została zamontowana całkowicie, aż do drugiego pierścienia na odbiorniku. Sprawdź to mocnym szarpnięciem.
Można użyć magnetycznej szczoteczki, która znajduje się w komplecie z aparatem słuchowym.

 • Otworzyć całkowicie pokrywę baterii
 • Wyciągnąć wyczerpaną baterię
 • Włożyć nową baterię ze znakiem „+” na górze
 • Zamknąć pokrywę baterii.
W AppStore zawsze znajduje się najnowsza wersja aplikacji Interton. 

Aby sprawdzić, czy dostępne są aktualizacje, należy otworzyć AppStore i przejść do „Aktualizacji”. Jeżeli aktualizacja jest dostępna, wyświetlona zostanie tam ikona aplikacji Interton a obok niej aktywna opcja aktualizacji. 
Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedzi w naszej witrynie Interton, w aplikacji czy w Sklepie Play lub App Store.
Wyślij wiadomość e-mail na adres intertonappsupport@interton.com.
W Google Play zawsze znajduje się najnowsza wersja aplikacji Interton.

Aby sprawdzić, czy dostępne są aktualizacje, należy otworzyć aplikację Google Play i przejść do „Moich aplikacji”. Jeżeli aktualizacja jest dostępna, wyświetlona zostanie tam ikona aplikacji Interton a obok niej aktywna opcja aktualizacji.

Materiały pomocnicze dla użytkowników aparatów słuchowych


Uzyskaj pomoc w rozwiązywaniu problemów z aparatami słuchowymi Interton oraz pobierz materiały uzupełniające, takie jak instrukcje i inne. 
Przejdź do pomocy technicznej